Thursday, December 2, 2010

வண்டு முருகன்


"தலைவர் வடிவேலுவோட ரசிகரா இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்குன்னு இப்பிடி பண்ணக்கூடாது."
"என்னா பண்ணினாரு?"
"குழந்தைங்களுக்கு பேர் வைக்க சொன்னா வண்டு முருகன், கைப்புள்ள, சினேக் பாபு, சூனாபானா,  வீர பாகு,  அலாட் ஆறுமுகம், நாய் சேகர் ன்னே  வைக்குறாரு"
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment